Ceny obědů

Ceny stravného od 1.9.2023.docx (25140)

Provozní řád ŠJ 2023.docx (27194)

Vnitřní řád školní jídelny.docx (26010)

Vnitřní řád školní jídelny VS.docx (26819)

V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění, stanovuje vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování tyto věkové skupiny strávníků podle dosaženého věku v daném školním roce viz tabulka.

od 1.9.2023

Kategorie strávníků Cena Měsíční platba
MŠ – kategorie 3 – 6 let    
přesnídávka 17,- Kč, oběd 24,- Kč, odpolední
svačinka 15,- Kč
56,- Kč 1232- Kč
     
MŠ – kategorie nad 7 let    
Přesnídávka 17,- Kč, oběd 26,- Kč, odpolední
svačinka 15,- Kč
60,- Kč 1320,- Kč
     
Žáci základní školy
6 let                                                                                                               
28,- Kč           616,- Kč
7 – 10 let 33,- Kč 726,- Kč
11 – 14 let 35,- Kč 770,- Kč
   
Dospělí strávníci - cizí 96,-Kč  
 
   
   
  1. Odhlásit dítě stravování lze pouze osobně u vedoucí školní jídelny při ZŠ Darkovice vyplněním odhlášky ze stravování.
  2. dhlášení obědu na následující den /dny/ z důvodu nepřítomnosti dítěte, lze provést 24 hod. předem, nejpozději do 11:00 hod. daného dne597589964,
  3. V době nemoci strávník nemá nárok na oběd dle Zák. č. 76/78 §32. První den si může vyzvednout oběd . Na následující dny jsou rodiče povinni odhlásit své dítě ze stravování. Pokud tak neučiní, bude jim účtován nedotovaný oběd v ceně potravin, mzdových a věcných režií, které jsou každoročně aktualizovány.
  4. V době prázdnin a ředitelského volna je strávník automaticky odhlášen. Po dobu konání výletů, ŠVP, apod.
  5. Připomínky ze strany strávníků nebo jejich zákonných zástupců řeší vedoucí ŠJ okamžitě, v případě závažných nedostatků informuje vedení ZŠ.

 

Pozn. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování se dělí kategorie:

Kategorie nad 7 let - se počítají všechny děti, které dovrší nebo dovršily 7 let během školní docházky tj. od 1. 9. – 31.8. daného školního roku. Totéž platí pro děti 4 tříd, které dovršily nebo dovrší 11let.