Ovoce do škol

plakat.pdf (218995)

V tomto školním roce bude probíhat projekt nazvaný Ovoce do škol, který je realizován na základě vládního rozhodnutí a nařízení Evropské unie a který dne 21. prosince 2009 schválila Vláda nařízením vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních.

Tento projekt si klade za cíl snížit dětskou obezitu. Chce toho dosáhnout tak, že do škol pro děti z prvních až pátých tříd bude opět zdarma distribuováno sezónní ovoce a zelenina. Cílem je naučit děti jíst zdravé ovoce, zeleninu a změnit nebo ovlivnit jejich nezdravé návyky.

Novelizace Nařízení vlády č. 478/2009 Sb., viz příloha, obsahuje následující změny:

  1. Dotované produkty mohou být dodávané žákům základních škol včetně přípravných tříd základní škol
  1. V rámci projektu bude možno dodávat též balené ovocné protlaky, pokud neobsahují přísady uvedené v přímo použitelném předpise Evropských společenství ani konzervanty. Společně se šťávami budou protlaky tvořit max. 25 % celkového počtu produktů dodávaných do jednotlivých škol v průběhu daného školního roku.
  1. Aby se podpořily dodávky českých, popř. evropských produktů, může podíl produktů pocházejících ze zemí mimo EU v průběhu daného školní roku činit nejvýše 10 % celkového počtu produktů dodaných do škol.
  1. Do 1. září příslušného kalendářního roku Fond každému schválenému žadateli oznámí minimální počet dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku, a to podle výše přidělených finančních prostředků na příslušný školní rok. Při každé dodávce žadatel zajistí dodání jedné a více porcí produktů na žáka do každé školy, s níž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok. Za porci pro jednoho žáka se považuje 1 kus ovoce či zeleniny o minimální hmotnosti 100 g nebo odpovídající počet kusů drobnějšího ovoce či zeleniny o celkové minimální hmotnosti 100 g, případně 1 kus balení ovocné či zeleninové šťávy nebo ovocného protlaku.

Na školní rok 2020/2021 byl minimální počet dodávek stanoven na 2 dodávky měsíčně. Stanovený minimální počet dodávek produktů za měsíc je pro žadatele závazný. Cílem je zvýšit frekvenci měsíčních dodávek produktů a tím přispět k naplnění účelu projektu, kterým je především vytváření zdravých stravovacích návyků a zvýšení krátkodobé i dlouhodobé spotřeby ovoce a zeleniny.

Dodavatelem je MK FRUIT.