ZAMĚSTNANCI ZŠ A MŠ DARKOVICE

ŘEDITELKA: Mgr. Helena Kalusková

Telefon: ZŠ - 597589122, ŠJ  - 597589964, ŠD - 597589965

E-mail: skola@zs.darkovice.cz

reditelka@zs.darkovice.cz
 

ZŠ:

Mgr. Vlasta Plačková - učitelka - 1. třída                   plackova@zs.darkovice.cz

Mgr. Kateřina Vilčová - učitelka - 2. třída                  vilcova@zs.darkovice.cz

Mgr. Danuše Kupková - učitelka - 3. třída                 kupkova@zs.darkovice.cz

Mgr. Michaela Křížáková - učitelka - 4. třída            krizakova@zs.darkovice.cz

Mgr. Petra Hrabovská - učitelka - 5. třída                  hrabovska@zs.darkovice.cz

 

Mgr. Helena Kalusková - ředitelka ZŠ a MŠ Darkovice                                         reditelka@zs.darkovice.cz, skola@zs.darkovice.cz

Veronika Poštulková -  asistent pedagoga ve 2. třídě /zkrácený úvazek/             druzina@zs.darkovice.cz

Lucie Ricková - asistent pedagoga ve 4. třídě /zkrácený úvazek,/                        rickova@zs.darkovice.cz

Michaela Gellnerová - školní asistent v ZŠ a MŠ,

Veronika Poštulková - vychovatelka ŠD - 1. oddělení /zkrácený úvazek/,

Lucie Ricková- vychovatelka ŠD - 2. oddělení /zkrácený úvazek/

ŠJ při ZŠ:

Mgr. Krista Harvišová - vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka                                 jidelna@zs.darkovice.cz

Růžena Kozáková - kuchařka

Jindřiška Otteová - kuchařka -/zkrácený úvazek/

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNACI  V ZŠ:

Blanka Bujochová - školnice ZŠ - od 1.9.2017

Marcela Kudělková- uklízečka v ZŠ /zkrácený úvazek/- od 1.9.2017

Mgr., Bc. David  Powiesnik - výuka nepovinného předmětu - Náboženství - 1. -5. třída  - 3 skupiny - 3 h/týdně - DOPP

MŠ:

Bc. Kateřina Poštulková - vedoucí učitelka v MŠ             postulkova@ms.darkovice.cz

Bc. Gabriela Kolenková - učitelka MŠ                                 kolenkova@ms.darkovice.cz

Bc. Jana Lazarová - učitelka MŠ                                           lazarova@ms.darkovice.cz

Bc. Jiřina Honusová - učitelka MŠ                                      honusova@ms.darkovice.cz

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI V MŠ:

Věra Fojtíková - uklízečka v MŠ /zkrácený úvazek/, od 14.1.2019

Karin Kočí - školnice v MŠ,  výdej stravy v MŠ, obsluha plynového kotle v MŠ /zkrácené úvazky/