Zápis k základnímu vzdělávání od 2018/2019 - 6.4.2018

05.02.2018 22:16

Zápis 2018 - Darkovice(6).docx (17691)

Čestné prohlášení k zápisu(2).docx (14072)
Desatero pro rodiče(1).docx (18990)
Dotazník školní zralosti.docx (12371)
Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce(1).docx (26733)
Jak můžete pomoci svým dětem(3).docx (13540)
Směrnice k přijímání žáků k základnímu vzdělávání(1).docx (20396)
Základní informace o zápisu.docx (16674)
Zápisní list k přijetí k základnímu vzdělávání.DOC (34304)
Žádost o odklad povinné školní docházky.docx (12266)
Žádost o přijetí(1).docx (13853)