Zápis k základnímu vzdělávání - 3.4.2017

26.02.2017 22:59

Jak můžete pomoci svým dětem.docx (13975)

Základní informace o zápisu.docx (16903)

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce.docx (27071)

Zápis 2017 - Darkovice.docx (17661)

Desatero pro rodiče.docx (19158)

Směrnice k přijímání žáků k základnímu vzdělávání.docx (20998)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.docx (14182)

Zápisní list k přijetí k základnímu vzdělávání.DOC (34304)

Dotazník školní zralosti.docx (12583)

Žádost o odklad povinné školní docházky.docx (12502)

Čestné prohlášení k zápisu.docx (14237)