Zápis do 1. třídy 5.4.2019

03.03.2019 20:44

Čestné prohlášení k zápisu(2).docx (14337)
Desatero pro rodiče(1).docx (19100)
Dotazník školní zralosti.docx (15648)
Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce(1).docx (26884)
Jak můžete pomoci svým dětem(3).docx (13919)
Směrnice k přijímání žáků k základnímu vzdělávání(1).docx (23342)
Základní informace o zápisu.docx (16873)
Zápis 2019 - Darkovice(6).docx (18000)
Zápisní list k přijetí k základnímu vzdělávání.DOC (34304)
Žádost o odklad povinné školní docházky.docx (15254)
Žádost o přijetí(1).docx (14055)