Zápis do 1. třídy -1.4.-30.4.2020

20.01.2020 11:19

Zápis do 1. třídy 1.4.-30.4.2020.docx (17242)

ZRUŠENOZápis do 1. třídy 3.4.2020.docx (18207)

Desatero pro rodiče(1).docx (18990)

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce(1).docx (26733)

Jak můžete pomoci svým dětem(3).docx (13540)

Směrnice k přijímání žáků k základnímu vzdělávání(1).docx (20396)

Základní informace o zápisu.docx (16674)

Žádost o přijetí(1).docx (13853)

Zápisní list k přijetí k základnímu vzdělávání.DOC (34304)

Žádost o odklad povinné školní docházky....docx (15328)

Čestné prohlášení k zápisu(2).docx (14072)