Zahájení kroužků a náboženství

10.09.2016 13:24

Kroužek keramiky bude zahájen 26.9.2016

Nepovinný předmět náboženství a ostatní kroužky dle oznámení - dne 12.9.2016