Ukončení 1. pololetí 2020/21

08.01.2021 13:50

První pololetí 2020/21 bude ukončeno dne 28.1.2021 a žákům bude rozdán výpis vysvědčení za 1. pololetí 2020/21.

Žáci 1.-2. třídy obdrží výpis vysvědčení 4. vyučovací hodinu ve čtvrtek 28.1.2021, ostatní žáci  3.-5 třídy budou informování třídními učiteli prostřednictvím e-mailu a výpis vysvědčení pak dostanou při návratu k prezenční výuce do školy.