Poděkování

20.05.2015 21:17


Děkuji žákům ZŠ a MŠ, jejich pedagogům za pěkné nedělní vystoupení ke Dni matek v KD Darkovice. Také děkuji RS při ZŠ za přípravu sálu KD, panu Porubkovi za ozvučení celého programu, paní Kuchařové za natáčení celé akce a ostatním, kteří se na této akci podíleli.
ředitelka školy