Poděkování

07.12.2014 19:57


Děkuji všem žákům ZŠ i MŠ, všem pedagogickým a ostatním zaměstnacům ZŠ a MŠ, výboru rodičů, panu Porubkovi za  ozvučení celého programu a dalším, kteří se podíleli na zdárném průběhu nedělní Mikulášské besídky.
Rovněž děkuji rodičům žáků, kteří pomohli s výrobou vánočních ozdob,  s pečením perníčků, cukroví a buchet na besídku, poskytnutí jablek a perníčků pro děti, za vystoupení Mikuláše s doprovodem a všem ostatním.
Poděkování rovněž patří všem zúčastněným, kteří se přišli podívat a tak spolu s dětmi strávili velmi příjemně druhou adventní neděli.
 ředitelka školy