Poděkování

24.02.2014 20:44

Ředitelství Základní školy v Darkovicích děkuje Rodičovskému sdružení při ZŠ za vstřícnost a obětavost, se kterou přistupovali všichni členové výboru k přípravám  rodičovského a dětského maškarního plesu, a tím se zasloužili o jejich zdárný průběh.

Plesy byly velmi zdařilé, byl velmi pěkný program, bohatá tombola, apod.

Děkuji kolektivu zaměstnanců „HOSTINCE NA ZASTÁVCE“, kteří se jako sponzoři postarali o přípravu veškerého jídla na rodičovském plese, paní Kuchařové, která upekla všechny zákusky, paní Stařinské, která upekla koláče, paní učitelkám Svobodové a Smolkové, které připravily program, panu Martinu Hruškovi, který  obstaral  hudební doprovod  na dětském maškarním plese,  všem zaměstnancům školy a dalším. Poděkování také patří všem rodičům žáků školy, složkám, sponzorům  ostatním,  kteří přispěli finančním  nebo věcným darem

do tomboly rodičovského a dětského maškarního plesu.