Korespondence se školou

23.11.2012 11:11

Se školou je možno komunikovat kromě telefonického spojení 597589122, osobního jednání také e-mailem:

Možno i tímto způsobem omlouvat nepřítomnost žáků ve škole /pak ještě dodatečně je nutná omluva i v notýsku/, domlouvat se na domácích úkolech při nepřítomnosti žáka ve škole, akcích školy, apod.  

Kontakty pro spojení s třídním učitelem:

 

e-mail: zsdarkovice2012.2013@seznam.cz /e-mail pro korespondenci s rodiči třídy s nástupem do školy  ve školním 2012/2013/

- třídní učitelka Mgr. Helena Kalusková

e-mail: zsdarkovice2011.2012@seznam.cz /e-mail pro korespondenci s rodiči třídy s nástupem do školy  ve školním 2011/2012/

- třídní učitelka Mgr. Kateřina Vilčová
e-mail: zsdarkovice2010.2011@seznam.cz /e-mail pro korespondenci s rodiči třídy s nástupem do školy  ve školním 2010/2011/

- třídní učitelka Mgr. Jana Vilášková

Vycházíme tak vstříc požadavkům některých rodičů!