INFORMACE ZŠ

11.05.2011 06:15

 

Naše škola patří mezi nejstarší školy v regionu, přesto se snažíme, aby zapojení moderních technologií bylo co nejširší. Využíváme dvě interaktivní tabule SMART Bord jako běžnou součást výuky. Od zavedení interaktivní výuky si slibujeme větší atraktivnost, variabilnost a pestrost předmětů, širší zapojení žáků a také větší zájem o školu. Interaktivní výuka má smysl a posunuje výuku a vzdělávání žáků. Jde o formu výuky, která sama o sobě rozvíjí většinu cílových kompetencí, činí proces učení bezprostřednějším a efektivnějším.

Rádi bychom ještě pořídili vizualizér, hlasovací zařízení, Notebooky pro žáky.

Toto vše se nám podařilo díky zapojení školy do projektu“ EU peníze školám“!

/viz. foto ve fotogalerii/